afbeelding voor homepage
vrijdag 15 juli 2022

Aanleg bushalte Faunalaan: kruising 4 weken afgesloten voor verkeer (bewonersbrief)

vrijdag 15 juli 2022

Aanleg bushalte Faunalaan: kruising 4 weken afgesloten voor verkeer (bewonersbrief)

Afbeelding
dinsdag 9 augustus 2022

Aanleg trambaan op de spoordijk start 22 augustus (bewonersbrief)

Afbeelding
donderdag 28 juli 2022

Wat gebeurt er in…augustus?

Afbeelding
vrijdag 22 juli 2022

Foto-update: Uithoornlijn vanuit de lucht

Afbeelding
maandag 18 juli 2022

Foto-update

meer nieuwsberichten

Aanbrengen zand bocht spoordijk en afsluiting voetgangersdoorsteek

18 juli 2022 - 31 augustus 2022

We brengen de nieuwe zandlaag aan in de bocht van de spoordijk. Deze werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. We proberen overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Om het stuiven van zand te voorkomen, zetten we in droge periodes sproeiers in die de bodem vochtig houden. Op maandag 18 juli 2022 sluiten we de voetgangersdoorsteek over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wederik en het veldje achter Buitendijks definitief af. We rijden met de grond- en zandtransporten vanaf de busbaan de spoordijk op (of andersom) over de overkluizing. Daarom wordt dit gebied bouwterrein, later sluit hier de tram aan op de busbaan.

Afvoer zand opstelterrein

1 mei 2022 - 31 oktober 2022

Om de grond te verstevigen (inklinken), brachten we eerder veel zand aan op het terrein tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodigde zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, voeren we het overtollige zand gefaseerd af.

Aanpassen busperrons

28 april 2022 - 31 augustus 2022

Vanaf 28 april 2022 passen we de bestaande busperrons aan. We verwijderen de bestrating en het meubilair, zoals de bushokjes, borden en prullenbakken en richten de perrons vervolgens opnieuw in. Ook korten we één perron in, zodat bussen in de toekomst makkelijker kunnen keren. Er is per deelfase steeds een klein deel van het busstation buiten gebruik. De bussen blijven gewoon rijden, wel vertrekken ze tijdelijk van een ander perron. Welk perron wanneer buiten gebruik is, vindt u vanaf eind april op het busstation.

meer over de werkzaamheden