afbeelding voor homepage
dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

Afbeelding
donderdag 16 september 2021

Veelgestelde vraag: “Hebben jullie last van de huidige markt?”

Afbeelding
dinsdag 14 september 2021

Werkzaamheden omgeving halte Uithoorn Centrum (bewonersbrief)

Afbeelding
maandag 6 september 2021

Werkzaamheden september-december 2021 omgeving spoordijk: Randweg, Bieslookbruggen, Aan de Zoom en Buitendijks (bewonersbrief)

Afbeelding
woensdag 18 augustus 2021

Veelgestelde vraag: “Voeren jullie opnames aan de woningen langs de Uithoornlijn?”

meer nieuwsberichten

Aanbrengen voorbelasting bij Buitendijks

20 september 2021 - 11 oktober 2021

We brengen voorbelasting aan op de plek waar de spoordijk vanaf de bocht bij Buitendijks aansluit op de huidige busbaan. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de ondergrond in te laten klinken (hoeveelheid lucht in de grond verminderen om de ondergrond te verstevigen). Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen, tot eind 2022. We verwachten dat u als omwonende lichte hinder van geluid en trillingen ervaart. Om deze overlast te beperken plannen we deze werkzaamheden na de zomer. Bouwverkeer rijdt van en naar de werklocatie via de busbaan.

Verwijderen bomen en groen

1 september 2021 - Q1 2022

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf september 2021 verwijderen we de (laatste) bomen langs de spoordijk, bij Aan de Zoom en langs de huidige busbaan, tussen de Faunalaan en de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen, op doordeweekse dagen tussen 07.00-19.00 uur. Waar nodig treffen we verkeersmaatregelen.

Diverse werkzaamheden rondom halte Uithoorn Centrum

4 oktober 2021 - 24 december 2021

Rondom de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden diverse werkzaamheden plaats:

  • Verplaatsen van de huidige van bushaltes;
  • Aanleg tijdelijke busaf- en oprit van de busbaan naar de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden en fundering vanaf de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden tussen de busbaan en het parkeerterrein;
  • Aanpassen aansluiting Petrus Steenkampweg op Amsterdamseweg (voor de komende busomleiding);
  • Verwijderen van een aantal bomen;
  • Aanpassen van het bestaande parkeerterrein (21 parkeerplaatsen blijven altijd beschikbaar).

Meer informatie

meer over de werkzaamheden