Afbeelding

Ontwerp getoetst op geluid en trillingen bocht spoordijk

Katja Torbijn | maandag 25 april 2022
Katja

In de zomer van 2021 berichtten we u al over de dynamiek binnen het project: veranderingen in het ontwerp en de planning door techniek die zich blijft ontwikkelen, vernieuwde inzichten of doordat de situatie op locatie, ondanks diverse onderzoeken vooraf, toch net anders is dan verwacht. Eén van die onderdelen in het ontwerp is het wel of niet kunnen toepassen van geogrid op de spoordijk. Het ontwerp van de trambaan is, inclusief wijzigingen, afgerond en extra getoetst op geluid en trillingen.

Geogrid

Eén van de aangekondigde veranderingen in het ontwerp is geogrid (een soort matten die de spoordijk stabiliseren zonder dat heien nodig is). Geogrid veroorzaakt tijdens het plaatsen minder hinder voor de omgeving dan bijvoorbeeld damwanden. We passen geogrid toe op een groot gedeelte van de spoordijk. In de bocht van de spoordijk (Wederik/Buitendijks) is geogrid helaas niet mogelijk, omdat de ondergrond van de trambaan daarmee niet voldoende stabiel is. Op dit gedeelte houden we vast aan het oorspronkelijke uitgangspunt van het ontwerp: damwanden, die de stabiliteit wel garanderen.

Toetsen van ontwerp op wet- en regelgeving

Dura Vermeer ontwerpt de volledige trambaan tot in detail, van ondergrond tot bovenleiding en technische systemen. Dat doet de aannemer op basis van de door de projectorganisatie gestelde (kwaliteits)eisen, onder andere voor geluid en trillingen. Dit ontwerp is inmiddels definitief. Afgelopen periode toetste Dura Vermeer het ontwerp met alle detailkeuzes op de gestelde eisen en wet- en regelgeving – onder andere voor geluid en trillingen – voor een tramlijn die in gebruik is. Een standaard onderdeel van het contract dat plaatsvindt na afronding van een ontwerp.

Het toetsen van geluid en trillingen gebeurt op twee manieren: met theoretische berekeningen en met metingen op een vergelijkbare locatie, in dit geval de Amstelveenlijn. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoe trillingen zich verplaatsen in de bodem. Op een bepaald deel van de Amstelveenlijn is de grondopbouw en het spoorontwerp vergelijkbaar met de bocht in de spoordijk. Met de toets op locatie onderzocht Dura Vermeer de mate van verwachte trillingen in de bocht van de spoordijk. Het verschil in maximum toegestane snelheid (in de bocht van de spoordijk 30 kilometer per uur) is gecorrigeerd in het onderzoek. Om de geluidsproductie van de passerende tram te verminderen, is een smeerinstallatie opgenomen in het ontwerp. Een smeerinstallatie zorgt voor smeermiddel op de rails bij elke langsrijdende tram, waardoor het contact tussen de tram en de rails minder geluid geeft.

Onderzoeksresultaten

Het ontwerp (de constructie) van de trambaan voldoet aan de gestelde eisen en geluid en trillingen blijven binnen de wettelijk vastgestelde normen. De resultaten van de toets geven dan ook geen aanleiding tot aanpassingen in het ontwerp. Met dit resultaat kan Dura Vermeer de voorbereidingen afronden met de laatste stap: het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente Uithoorn. Ter voorbereiding op de aanleg van de trambaan vinden naar verwachting voor de zomer grondwerkzaamheden plaats. We informeren omwonenden op een later moment over de uitvoering en planning van de werkzaamheden in de bocht van de spoordijk.

Aanvullend op de eerder georganiseerde thematafel groene inpassing zijn we met een aantal bewoners van Wederik in nauw contact over de herinrichting van de binnenbocht, waarbij we kijken naar mogelijkheden voor het terugplaatsen van extra groen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

26 april 2022 | 20:16

S. Burkart

Ik had verwacht dat de trillingen ook in de Iet Stantsweg gemeten worden. Gebeurt dat nog?

Schrijf een reactie
0
+1
26 april 2022 | 18:39

L.Saveur

En welke onafhankelijke organisatie heeft er onderzoek gedaan naar trillingen en geluid? Dura Vermeer is geen onafhankelijke partij namelijk

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
4 mei 2022 | 15:48

Katja Torbijn

Het ingenieursbureau MP heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Schrijf een reactie
+1
25 april 2022 | 10:34

Willem Veenstra

Het verschil in maximum toegestane snelheid (in de bocht van de spoordijk 30 kilometer per uur) is gecorrigeerd in het onderzoek

Was het eerst meer of minder dan 30 km/uur en wat doet dit met de dienstregeling? Als het langzamer is doet de tram langer over een rit.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
25 april 2022 | 11:10

Katja Torbijn

Hallo Willem, excuses voor de verwarring. In de bocht van de spoordijk was 30 kilometer per uur altijd al de snelheid; de snelheid in Amstelveen ligt hoger. Dat verschil is gecorrigeerd. Deze 30 km/uur heeft dus geen gevolgen voor de dienstregeling.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?