Afbeelding

Veelgestelde vraag: “Waarom sluiten jullie de kruising Faunalaan-busbaan vier weken af?”

Katja Torbijn | vrijdag 15 juli 2022
Katja

Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 9 september legt Dura Vermeer een nieuwe bushalte aan nabij de kruising van de Faunalaan met de busbaan. Ook vinden er aanpassingen plaats aan de busbaan zelf. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, sluiten we deze kruising – en daarmee deze toegang tot de woonwijk Legmeer West – af voor vier weken. Omwonenden ontvingen hier gisteren een brief over. We vinden deze afsluiting heel vervelend voor alle weggebruikers en kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom de afsluiting vier weken duurt. We vroegen het omgevingsmanager Lummieke IJmker van Dura Vermeer.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

Ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan sluit de nieuwe tram vanaf de spoordijk aan op de bestaande busbaan. Vanaf dit punt tot aan het eindpunt bij het Spoorhuis maken de tram en de bus straks gezamenlijk gebruik van de bestaande busbaan. Lummieke: “Om te voorkomen dat stilstaande bussen de tram hinderen, verplaatsen we de bushaltes van de Burgemeester Kootlaan naar de kruising met de Faunalaan.” De omgevingsmanager vervolgt: “Naast de aanleg van een nieuwe bushalte maken we ook de busbaan, de verkeerslichten en de omgeving klaar voor het gebruik van de bushalte. Bij de nieuwe bushalte aan de Faunalaan aan de kant van de Koekoek komt een fietsenstalling.” Er worden kabels en leidingen verlegd die de verkeerslichten, verlichting en informatieborden van stroom voorzien. Lummieke vervolgt: “Ook leggen we riolering aan, om te zorgen dat regenwater afgevoerd wordt. Voordat we beginnen halen we eerst de struiken die er nu staan weg”.

De locaties van de nieuwe bushaltes.

De bushalte met fietsenstalling komt als het ware in de huidige berm van de busbaan, die grenst aan het hondenuitlaatveld bij de Koekoek. Dit veld ligt lager dan de busbaan. “We hogen de grond op, zodat mindervaliden straks gelijkvloers kunnen instappen in de bus,” licht Lummieke toe. “Onder het hondenuitlaatveld ligt een belangrijke leiding, waar we niet met zware machines op mogen staan of rijden. Daarom kunnen we de werkzaamheden alleen vanaf de busbaan uitvoeren.” Om het hoogteverschil op te vangen, worden er zogenaamde keerwanden aangebracht. Die zorgen ervoor dat het busperron voldoende hoog is, maar niet wegzakt naar het achterliggende veld. “Als de keerwanden zijn aangebracht, richten we het terrein verder in met de bushalte, fietsenstalling en bestrating.”

Lummieke: “Om bij de bushalte te komen, leggen we een fiets- en voetpad aan. We trekken het voetpad vanaf de Buitenhof door naar de oversteek van het fietspad. Om fietsers en voetgangers in de toekomst over te kunnen laten steken, passen we de instellingen van de verkeerslichten aan en plaatsen we verkeerslichten bij.”

Omleiding bussen

Op maandag 3 oktober start een nieuwe fase in de aanleg van de tramlijn: tussen oktober 2022 en juni 2023 bouwen we de bestaande busbaan tussen de Faunalaan en het busstation om tot een gecombineerde bus- en trambaan. Bussen rijden in deze periode via een omleidingsroute. Daardoor vervallen vanaf maandag 3 oktober de bushalte Burgemeester Kootlaan (in beide richtingen) en de oversteek. Vanaf dat moment maken reizigers:

  • richting Aalsmeer gebruik van de nieuwe bushalte Faunalaan ter hoogte van de Koekoek.
  • richting het busstation gebruik van de halte Gezondheidscentrum. De nieuwe halte richting busstation nemen we naar verwachting in de zomer van 2023 in gebruik. Meer informatie hierover volgt in september.

“Om tijdens de omleidingsperiode bussen soepel door de bocht te laten rijden, verruimen we de bocht tussen de busbaan en de Faunalaan. Zo kan busverkeer vanaf de busbaan richting de Koningin Maximalaan makkelijker de bocht nemen,” vertelt Lummieke. Daarom halen we nu alvast de troitoirbanden weg langs de busbaan, graven we de grond af en vullen dit aan met zand. Daarna kunnen we dit deel asfalteren en wordt het een nette bocht, die goed aansluit op het bestaande asfalt.”

Waarom de kruising van de Faunalaan met de busbaan afsluiten?

Samen met verkeerskundigen onderzochten we verschillende opties om de werkzaamheden veilig uit te voeren én verkeer doorgang te laten vinden. De werkzaamheden zoals hierboven beschreven vinden op een heel klein stukje grond plaats. Er zijn verschillende machines nodig om de werkzaamheden uit te voeren en de benodigde materialen aan- en af te voeren. “Dat gebeurt allemaal dicht bij de kruising van de Faunalaan met de busbaan, terwijl de bussen blijven rijden. Daarom is er op de busbaan maar één rijstrook beschikbaar. Vanaf de andere rijstrook voeren we de werkzaamheden uit,” legt Lummieke uit. De bussen en het bouwverkeer rijden om de beurt langs de werklocatie met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Vanwege de veiligheid lukt het niet om op deze kruising ook autoverkeer, fietsers en voetgangers langs de werkzaamheden te leiden. Lummieke: “We vinden het heel vervelend voor bewoners en weggebruikers dat de omleiding vier weken duurt. Veiligheid voor iedereen staat voorop. Voor alle weggebruikers rond deze kruising en voor het bouwpersoneel dat deels op de busbaan werkt. Vandaar dat deze afsluiting onvermijdelijk is.”

Hoe kan ik dan wel op mijn bestemming komen?

De oversteek Faunalaan-busbaan is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 9 september. Er zijn omleidingen van kracht:

  • Fietsers en voetgangers steken tijdelijk over via de oversteek bij bushalte Burgemeester Kootlaan. Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 rijden fietsers via de Jan. P. Sweelinckweg van en naar deze oversteek. Daarna is het fietspad parallel aan de busbaan weer in gebruik als omleidingsroute. U kunt ter plaatse de omleidingsborden volgen.
  • Autoverkeer verlaat en bereikt de wijk Legmeer West via de Noordammerweg.

De omleidingsroutes geven we aan met de bekende gele borden. Vanaf zaterdag 10 september 2022 is de kruising weer in gebruik voor alle weggebruikers.

De omleidingsroutes tijdens de afsluiting van de kruising.

“We houden het verkeer op de Knobbelzwaan in de gaten. We hebben al eerder begrepen dat daar te hard wordt gereden, daarom plaatst de gemeente Uithoorn ook een snelheidsmeter in de straat,” vertelt Lummieke. “Verkeersregelaars begeleiden het verkeer nabij de Faunalaan de eerste drie dagen, zodat iedereen zijn weg kan vinden en nog even uitleg kan krijgen hoe te rijden als dat nodig is. Daarnaast passen we de instellingen van het verkeerslicht bij de Noorddammerweg aan. Uitrijdend verkeer krijgt een hogere prioriteit: het verkeerslicht blijft langer op groen blijft en er wordt dus meer verkeer afgewikkeld. Ook dit monitoren we gedurende de afsluiting.”

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?