Afbeelding

Wat gebeurt er in…september?

Katja Torbijn | dinsdag 30 augustus 2022
Katja

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor de komende periode op de planning staan. Sinds half augustus werken we op diverse plekken aan de aanleg van de trambaan. De busbaan (Boerlagelaan-Spoorhuis) is in de afrondende fase, begin oktober rijden er weer bussen op dit deel van de busbaan. Op de spoordijk en nabij de Faunalaan zijn de werkzaamheden recent gestart, rond het opstelterrein gaan de werkzaamheden ook komende maand verder. Ook rond het busstation zijn we aan het werk. Wat gebeurt er in september?

Opstelterrein en omgeving N201

Op het opstelterrein werken we al een aantal maanden aan de fundering van een hal (voor klein onderhoud en het wassen van trams) en de bescherming van de gasleiding. In september gaan we verder met het vlechten van de wapening, om vervolgens beton te storten. Ook leggen we kabels en leidingen op het opstelterrein en rond het toekomstige viaduct over de N201. In het najaar plaatsen we de eerste liggers voor het viaduct, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We verwachten weinig hinder voor de omgeving in dit gebied.

Spoordijk

Half augustus startten we met de werkzaamheden op de spoordijk. Daar leggen we tot de zomer van 2023 de nieuwe trambaan aan en bouwen we tramhalte Aan de Zoom. In september realiseren we nieuwe steunpunten voor de Bieslookbruggen. Die bruggen plaatsen we half september schoon en gerestaureerd terug. Helaas gaan de bruggen pas in april volgend jaar weer open voor fietsers en voetgangers.

Een stukje verderop passen we de verkeerssituatie voor de wijk Buitendijks aan: bewoners rijden vanaf oktober van en naar hun woning via de Faunalaan. Tegelijkertijd leggen we de nieuwe parkeerplaatsen in de Faunalaan aan.

In de bocht van de spoordijk begonnen we in juli al met grondwerkzaamheden. Begin september starten we met de aanleg van een tewaterlaatplaats voor de maaiboot en het aanbrengen van beschoeiing (houten palen en planken die het onderwatertalud op zijn plaats houden), half september gaan we verder met het intrillen van damwanden in de bocht. In oktober plaatsen we ook damwanden langs enkele achtertuinen van de Wederik.

Omwonenden van de spoordijk ervaren mogelijk hinder van de werkzaamheden in de vorm van geluid, trillingen en stof. We treffen maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door damwanden te drukken in plaats van te slaan en door de ondergrond nat te houden.

Bushalte Faunalaan

Op de kruising van de Faunalaan met de busbaan werken we in september verder aan de nieuwe bushalte Faunalaan. Deze kruising is daarom nog tot en met 9 september afgesloten. De nieuwe halte wordt begin oktober in gebruik genomen. Op hetzelfde moment vervalt de bushalte Burgemeester Kootlaan, inclusief de fiets- en voetgangersoversteek.

Omgeving busstation

In augustus en september passen we de laatste perrons op het busstation aan en realiseren we een tijdelijke in- en uitrit voor de bussen. Op de Boerlagelaan, ter hoogte van het busstation, leggen we de trambaan in augustus en september gefaseerd aan: we storten beton, leggen de spoorstaven en asfalteren de kruising. Ook plaatsen we de bovenleidingsmasten, inclusief fundering. Verkeer leiden we tot begin oktober langs de werkzaamheden, voor omwonenden verwachten we weinig hinder van de werkzaamheden.

Busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis

Op dit deel van de busbaan is de aanleg van de trambaan bijna gereed. In september plaatsen we de laatste bovenleidingsmasten, brengen we hekwerken aan en krijgt de busbaan een tweede laag asfalt. Eind september verwijderen we de tijdelijke busafrit bij de Petrus Steenkampweg. De bouw van de stroomvoorzieningsgebouwen (gelijkrichterstations) bij de Boerlagelaan en Amsterdamseweg is al enige tijd aan de gang en gaat door in september. Liander legt vanaf maandag 5 september een stroomkabel aan om het gelijkrichterstation bij de Amsterdamseweg van stroom te voorzien. Het wandelpad langs de busbaan (aan de kant van de Industrieweg) is tijdens de werkzaamheden van Liander tijdelijk niet beschikbaar. We verwachten verder weinig hinder voor omwonenden van de werkzaamheden in dit gebied.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?