Afbeelding

Werkzaamheden en omleiding bushalte Faunalaan uitgesteld

Katja Torbijn | maandag 30 mei 2022
Katja

Vorige week publiceerden we een nieuwsbericht over de aanleg van de nieuwe bushalte nabij de kruising van de Faunalaan met de busbaan, en de omleiding die hiervoor nodig is. Op dit moment is het broedseizoen gaande. Onze ecoloog controleerde eerder deze week het werkterrein van de nieuwe bushalte. In het werkgebied zijn broedende vogels aangetroffen. De werkzaamheden worden daarom uitgesteld. Dit geldt ook voor de eerder genoemde omleiding. Omwonenden ontvangen hier later deze week een brief over.

Wet Natuurbescherming

De ecoloog doet regelmatig een ecologische controle op de (toekomstige) werkterreinen. Daarnaast maaien we de spoordijk en bermen langs de busbaan preventief om te voorkomen dat er vogels broeden op het moment dat wij werkzaamheden uitvoeren en compenseren we weggehaald groen na afloop van het project. We hebben hier als project een ontheffing voor verkregen. Ook nu, een week voor de start van de werkzaamheden, deed de ecoloog een controle. Zij trof daarbij nesten aan van broedende vogels (merels) in de bramenstruiken op de plek waar de nieuwe bushalte en fietsenstalling komen. Deze nesten zijn eerder niet geconstateerd. Na de werkzaamheden herstellen we het hekwerk en de groenstrook langs het hondenlosloopveld.

In de Wet Natuurbescherming is bepaald dat nesten van broedende vogels tijdens het broedseizoen niet verwijderd mogen worden. Daarnaast mag de broedtijd niet verstoord worden, bijvoorbeeld door (bouw)activiteiten, geluid, trillingen of frequent bouwverkeer. Dat maakt het onmogelijk om de nesten heen te werken.

Aanleg bushalte uitgesteld

Alle werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe bushalte Faunalaan (inclusief fietsenstalling en voetpad) zijn daarom uitgesteld. De afsluiting van de kruising Faunalaan-busbaan en de daarvoor geplande omleiding (vanaf dinsdag 7 juni) schuiven ook op. Op dit moment is nog niet bekend wanneer we de bushalte wel aanleggen. Dit hangt af van de broedperiode van de vogels, maar ook van (de ruimte in) de bouwplanning en andere omleidingen voor de Uithoornlijn of andere bouwprojecten in Uithoorn. Wij zijn hierover met alle betrokken partijen in gesprek. Voordat de werkzaamheden starten, informeren wij u hierover.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

1 juni 2022 | 13:11

Win Brouwer

Op de dijk is par weken geleden wel gesnoeid en gemaaid. Ook waar de Ecoloog had aangegeven, in de bocht bij Buitendijks,dat er niet gemaaid mocht worden. Hoe is dat nou mogelijk en hoe word er toezicht gehouden op de werkzaamheden?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
2 juni 2022 | 11:15

Marije Mooij

Hallo Win, het klopt dat er begin mei maaiwerkzaamheden plaatsvonden in de bocht. In het broedseizoen kan grond na een ecologische controle op nesten/broedende dieren door een ecoloog worden vrijgegeven voor maaiwerk. Voor de bocht is de grond vrijgegeven met uitzondering van één locatie die is afgezet en wekelijks wordt gemonitord. Nadat de vogels daar zijn uitgebroed zal ook dit laatste stukje worden vrijgegeven en vegetatie worden verwijderd. Daarnaast wordt het volledige werkterrein wekelijk gecontroleerd door de ecoloog en worden gemaaide locaties kort gehouden om nieuwe broedgevallen te voorkomen. In de wekelijkse controle wordt ook de broed locatie nabij bushalte Faunalaan meegenomen, dus ook voor die locatie geldt dat deze door de ecoloog wordt vrijgegeven nadat de vogels zijn uitgebroed. Op deze manier houden we toezicht op de werkzaamheden.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?