Afbeelding

Werkzaamheden opstelterrein (bewonersbrief)

Katja Torbijn | donderdag 5 mei 2022
Katja

Op het terrein achter de Meerlandenweg vinden op dit moment voorbereidingen plaats voor de aanleg van een opstelterrein (parkeerplaats voor trams) en een hal. Hier ligt grond in te klinken ter versteviging van de ondergrond. Nu de grond stevig genoeg is, halen we een deel van het extra zand weg. Daarnaast vinden op deze locatie verschillende werkzaamheden plaats. Omwonenden ontvingen eerder deze week een brief met onderstaande informatie.

Bescherming gasleiding: start op maandag 9 mei 2022

Tussen Amstelveen Westwijk en de N201 ligt een gasleiding van de Gasunie. Deze leiding ligt straks deels onder de trambaan. Om deze leiding te beschermen, brengen we een zogenaamde overkluizing aan: een betonnen constructie die de druk van de toekomstige trambaan opvangt. Hiervoor zijn vorig jaar al damwanden aangebracht. Vanaf maandag 9 mei aanstaande bouwen we verder aan de overkluizing. Dit zijn met name betonwerkzaamheden. De werkzaamheden voeren we overdag uit, we verwachten dat omwonenden weinig hinder ervaren van trillingen of geluid. De werkzaamheden duren tot eind juli 2022.

Inrichten bouwterrein en aanbrengen fundering: mei-juni 2022

We breiden het opstelterrein dat eerder door de Amstelveenlijn is aangelegd uit. Dit opstelterrein bestaat uit een aantal sporen waar trams ’s nachts kunnen parkeren en een speciale hal waar de trams straks gewassen worden en waar bijvoorbeeld kleine onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

Voor deze hal brengen we binnenkort een fundering aan. Het heien van deze funderingspalen gebeurt overdag in de periode tussen half juni en begin juli. Kort voordat we daadwerkelijk starten met heiwerkzaamheden starten, publiceren we de exacte data op deze pagina. Direct omwonenden kunnen in beperkte mate geluid en trillingen ervaren tijdens deze werkzaamheden. De bouw van de hal zelf en de aanleg van de sporen starten in het najaar.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden richten we het bouwterrein verder in. We plaatsen de bouwketen, maken een opslagterrein en voeren materialen en materieel aan naar het bouwterrein. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats, we verwachten dat omwonenden weinig hinder van deze activiteiten ervaren.

Afvoer zand: april-oktober 2022

Om de grond te verstevigen (inklinken), brachten we eerder veel zand aan op het terrein tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodigde zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, voeren we het overtollige zand af.

Plattegrond met daarop de werklocaties ingetekend

Werktijden

De werkzaamheden vinden plaats maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Bouwverkeer rijdt via de tijdelijke afrit van de N201 naar de werklocatie, en verlaat het werkterrein via de tijdelijke uitrit ter hoogte van Zijdelweg 3 om daar de Zijdelweg op te draaien.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

1 juni 2022 | 12:02

Piet Geertsema

Wanneer wordt er begonnen met de bouw van het viaduct over de N201? Waarom een viaduct en geen onderdoorgang zoals in het traject in Amstelveen?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
1 juni 2022 | 18:10

Marije Mooij

Beste Piet, de daadwerkelijke bouw van het viaduct over de N201 start na de zomer. Denk aan het aanbrengen van een fundering voor de landhoofden, het inhijsen van de liggers en de verdere bouw van het viaduct. De werkzaamheden lopen door tot de zomer van 2023. In het voortraject is een afweging gemaakt rondom de keuze bovengronds versus ondergronds bouwen. Hierin zijn verschillende aspecten zoals impact op de omgeving, verkeersveiligheid, hinder en maatschappelijk belang tegen elkaar afgewogen. Op basis hiervan is de keuze gemaakt bovengronds te bouwen. Mvg, Marije

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?