Afbeelding

Werkzaamheden rond kruising Boerlagelaan-busbaan

Katja Torbijn | dinsdag 17 mei 2022
Katja
dinsdag 24 mei 2022

Verkeersmaatregelen uitgesteld

De genoemde verkeersmaatregelen (de 'slinger' op de kruising Boerlagelaan-busbaan) zijn vanwege een vertraagde levering uitgesteld. Daarmee blijft de verkeerssituatie op de kruising zoals hij nu is. De overige werkzaamheden gaan wel door volgens planning.

Op de busbaan vinden op dit moment werkzaamheden plaats voor de aanleg van de gecombineerde bus-/trambaan. Rond de kruising van de Boerlagelaan met de busbaan brengen wij een damwand en funderingspalen aan in de grond. Daarnaast werken we gedurende twee nachten. Direct omwonenden ontvingen onderstaande informatie eerder per brief.

Aanpassingen kruising Boerlagelaan-busbaan: werkzaamheden vanaf maandag 23 mei, verkeersmaatregelen vanaf dinsdag 7 juni 2022

Voor de aanleg van de gecombineerde bus-/trambaan zijn er aanpassingen nodig aan het busstation en aan de kruising van de Boerlagelaan met de busbaan. Om op dit kruispunt de trambaan aan te leggen, sluiten we de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel af. Verkeer leiden we via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de werkzaamheden. Zo kunnen we de werkzaamheden uitvoeren terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. De eerste fase duurt van maandag 7 juni tot en met vrijdag 15 juli. We verwachten dat omwonenden weinig hinder van de werkzaamheden ervaren. Weggebruikers (automobilist, fietser of voetganger) krijgen te maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan).

Nachtwerk Boerlagelaan: maandag 23 op dinsdag 24 mei en dinsdag 24 op woensdag 25 mei 2022

De werkzaamheden op en rond de kruising gebeuren zoveel mogelijk overdag. Alleen de afscheidingen in het midden van de Boerlagelaan kunnen we niet veilig verwijderen terwijl er verkeer langs rijdt. Daarom gebeurt dit in twee nachten: in de nacht van maandag 23 mei 19.00 uur op dinsdag 24 mei 05.00 uur en in de nacht van dinsdag 24 mei 19.00 uur op woensdag 05.00 uur. De Boerlagelaan (kruising busbaan) is deze twee nachten afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding via de Zijdelweg, we geven deze route aan met de bekende gele omleidingsborden. Fietsers en voetgangers kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars wel gebruik maken van de kruising. Ook het busverkeer en de nood- en hulpdiensten kunnen de kruising passeren onder begeleiding van verkeersregelaars.

Hinder voor omwonenden

We proberen hinder zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen dat helaas niet helemaal voorkomen. We verwachten dat direct omwonenden mogelijk geluidhinder in deze twee nachten ervaren. We starten direct na de avondspits, om 19.00 uur. Werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken, kunnen we hierdoor zo vroeg mogelijk op de avond uitvoeren. Zo proberen we de nachtrust zo min mogelijk te verstoren.

Bouw stroomvoorzieningsgebouw: vanaf maandag 23 mei 2022

Om te zorgen dat de tram straks kan rijden, bouwen we op enkele locaties langs de trambaan een stroomvoorzieningsgebouw. We noemen dit een gelijkrichterstation. Stroom wordt in dit gelijkrichterstation omgezet van het normale stroomnetwerk in de juiste soort stroom voor de tram. Naast de busbaan, aan de kant van de Nicolaas Beetslaan, bouwen we een gelijkrichterstation en een extra opstelspoor voor trams, zodat trams elkaar kunnen passeren. Voor de bouw van het gelijkrichterstation worden funderingspalen in de grond geschroefd.

Het aanbrengen van deze palen gebeurt tussen maandag 23 mei en vrijdag 10 juni 2022, tussen 07.00 en 19.00 uur. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend, we vermelden deze kort voor de start op de werkzaamhedenpagina. De bouw van het gelijkrichterstation zelf start zodra de funderingspalen in de grond zitten en duurt naar verwachting tot eind juli 2022.

Het schroeven van funderingspalen veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele heien (slaan). Toch kunnen we hinder niet volledig voorkomen. We verwachten dat omwonenden mogelijk hinder in de vorm van geluid en trillingen ervaren tijdens de werkzaamheden.

Aanbrengen damwand: dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni 2022

Vanwege de aanleg van de tramlijn verschuift de ligging van de Boerlagelaan en het naastgelegen fietspad een stukje richting de woningen aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Tussen de woningen en de Boerlagelaan ligt een sloot. Om te zorgen dat het fietspad en voetpad niet wegzakken in het water, brengen we een grondkering aan met korte damwandplanken. Zo blijft de bestaande breedte van de watergang behouden.

We brengen de damwandplanken aan van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni 2022 tussen 07.00 en 19.00 uur. De damwanden trillen we de grond in met een machine. Het trillen van damwanden veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Toch kunnen we hinder van geluid en trillingen voor omwonenden niet volledig voorkomen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

24 mei 2022 | 06:46

I. Paanakker

Geluidoverlast door diesel generatoren in de bouw is zo verouderd. Gebruik van accu-containers in de bouw is het nieuwe werken in de bouw. Maar bouwbedrijven lopen achter met kopen van accu-containers.
Waarom wordt er dan nog steeds met diesel generatoren gewerkt die zoveel overlast geven voor omwonenden?
Northvolt accu-containers heeft hele goede oplossingen voor de bouw. Doe iets met nieuwe werken. Vervang elke diesel generator voor accu-container gebruik en de omwonenden zijn blij met u als bouwbedrijf.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
26 mei 2022 | 15:13

Katja Torbijn

Beste mevrouw Paanakker,
Bedankt voor uw bericht en suggestie. Het is ons inderdaad bekend dat er ook andere generatoren dan dieselgeneratoren zijn en daar maken we ook graag gebruik van, zowel vanwege de duurzaamheid als de hinder voor de omgeving. Waar mogelijk maken we gebruik van vaste stroompunten of van zonne-energie. Op dit moment hebben we ook dieselgeneratoren in gebruik. De lassers van de rails gebruiken een zwaar aggregaat voor het lassen. Dat kan alleen met dit soort generatoren. Zij nemen deze generatoren steeds mee naar de plek waar ze aan het werk zijn, dus dat geluid verplaatst zich in de loop van de dagen richting de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Op dit moment staan er twee hybride lichtmasten voor de nachtwerkzaamheden bij de Boerlagelaan. Deze masten bevatten een accu en dieselmotor. Als de accu leeg is, start de motor automatisch en worden de accu’s weer geladen, waarna de motor weer automatische stopt. Inmiddels zijn hybride aggregaten weer weg en zal ook het geluid weer verdwenen zijn verwacht ik. Mijn collega zal navragen of er nog iets te doen is aan het afschermen van de motoren, dan verlicht dat het geluid als de motor aanslaat.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?