Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op woensdag 2 maart 2022

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vonden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats.

Hieronder vindt u de planning op hoofdlijnen. Onderaan de pagina publiceren we de werkzaamheden waar u als omwonende mogelijk hinder door ondervindt.

Overzichtsplanning

Waar wordt gewerkt?

Nu Binnenkort Planning

Inrichten bouwterrein opstelterrein

5 mei 2022 - 12 juni 2022

We richten get bouwterrein in: we plaatsen de bouwketen, maken een opslagterrein en voeren materialen en materieel aan naar het bouwterrein. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats, we verwachten dat omwonenden weinig hinder van deze activiteiten ervaren.

Bescherming gasleiding

9 mei 2022 - 31 juli 2022

Tussen Amstelveen Westwijk en de N201 ligt een gasleiding van de Gasunie. Deze leiding ligt straks deels onder de trambaan. Om deze leiding te beschermen, brengen we een zogenaamde overkluizing aan: een betonnen constructie die de druk van de toekomstige trambaan opvangt.

Meer info >

Aanleg tramlijn op busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

Vanaf januari bouwen we de bestaande busbaan om naar een gecombineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rijden. Er vinden tot de zomer van 2022 diverse werkzaamheden plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Ook bouwen we een nieuwe halte en breiden we de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum uit met veertig plaatsen.

Meer informatie >

Bouw tramhalte Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

In de periode van januari tot en met juli 2022 bouwen we de halte Uithoorn Centrum. We leggen hier een tramperron aan en de sporen met bovenleiding.

Meer informatie >

Omleiding busverkeer busstation-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

We realiseren de trambaan tussen het busstation en de halte Uithoorn Centrum, inclusief de nieuwe tramhalte. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Omleiding busverkeer fase 1

Aanpassen busperrons

28 april 2022 - 31 augustus 2022

Vanaf 28 april 2022 passen we de bestaande busperrons aan. We verwijderen de bestrating en het meubilair, zoals de bushokjes, borden en prullenbakken en richten de perrons vervolgens opnieuw in. Ook korten we één perron in, zodat bussen in de toekomst makkelijker kunnen keren. Er is per deelfase steeds een klein deel van het busstation buiten gebruik. De bussen blijven gewoon rijden, wel vertrekken ze tijdelijk van een ander perron. Welk perron wanneer buiten gebruik is, vindt u vanaf eind april op het busstation.

Werkzaamheden busstation

25 april 2022 - 31 augustus 2022

We vernieuwen het busstation: er komt een nieuwe fietsenstalling aan de kant van de Beellaan en de stalling aan de kant van de Boerlagelaan verdwijnt tijdelijk in verband met de werkzaamheden. Ook vernieuwen we de busperrons. Bussen blijven rijden, maar vertrekken tijdelijk van een ander perron.

Meer informatie >

Afvoer zand opstelterrein

1 mei 2022 - 31 oktober 2022

Om de grond te verstevigen (inklinken), brachten we eerder veel zand aan op het terrein tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodigde zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, voeren we het overtollige zand gefaseerd af.

Bouw stroomvoorzieningsgebouw Nicolaas Beetslaan

23 mei 2022 - 31 juli 2022

Om te zorgen dat de tram straks kan rijden, bouwen we op enkele locaties langs de trambaan een stroomvoorzieningsgebouw. We noemen dit een gelijkrichterstation. Stroom wordt in dit gelijkrichterstation omgezet van het normale stroomnetwerk in de juiste soort stroom voor de tram. Naast de busbaan, aan de kant van de Nicolaas Beetslaan, bouwen we een gelijkrichterstation en een extra opstelspoor voor trams, zodat trams elkaar kunnen passeren. Voor de bouw van het gelijkrichterstation worden funderingspalen in de grond geschroefd.

Het aanbrengen van deze palen gebeurt tussen maandag 23 mei en vrijdag 10 juni 2022, tussen 07.00 en 19.00 uur. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend, we vermelden deze kort voor de start hier op deze werkzaamhedenpagina. De bouw van het gelijkrichterstation zelf start zodra de funderingspalen in de grond zitten en duurt naar verwachting tot eind juli 2022. Omwonenden ervaren mogelijk geluid- en trillingshinder van het aanbrengen van de funderingspalen.

 

Nachtwerk Boerlagelaan

23 mei 2022 - 25 mei 2022

In twee nachten (maandag 23 mei 19.00 uur op dinsdag 24 mei 05.00 uur en dinsdag 24 mei 19.00 uur op woensdag 05.00 uur) verwijderen we de afscheidingen in het midden van de Boerlagelaan. Dit kan in verband met de veiligheid helaas niet overdag. De Boerlagelaan (kruising busbaan) is deze twee nachten afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding via de Zijdelweg, we geven deze route aan met de bekende gele omleidingsborden. Fietsers en voetgangers kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars wel gebruik maken van de kruising. Ook het busverkeer en de nood- en hulpdiensten kunnen de kruising passeren onder begeleiding van verkeersregelaars. We verwachten dat direct omwonenden mogelijk geluidhinder in deze twee nachten ervaren.

Meer info > 

Aanbrengen damwand Johan van Oldenbarneveldtlaan

7 juni 2022 - 10 juni 2022

Vanwege de aanleg van de tramlijn verschuift de ligging van de Boerlagelaan en het naastgelegen fietspad een stukje richting de woningen aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Tussen de woningen en de Boerlagelaan ligt een sloot. Om te zorgen dat het fietspad en voetpad niet wegzakken in het water, brengen we een grondkering aan met korte damwandplanken. Zo blijft de bestaande breedte van de watergang behouden.

We brengen de damwandplanken aan van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni 2022 tussen 07.00 en 19.00 uur. De damwanden trillen we de grond in met een machine. Het trillen van damwanden veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Toch kunnen we hinder van geluid en trillingen voor omwonenden niet volledig voorkomen.

werkzaamheden boerlagelaan

Meer info >

Om-en-omregeling kruising Boerlagelaan-busbaan

7 juni 2022 - 15 juli 2022

Voor de aanleg van de gecombineerde bus-/trambaan zijn er aanpassingen nodig aan het busstation en aan de kruising van de Boerlagelaan met de busbaan. Om op dit kruispunt de trambaan aan te leggen, sluiten we de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel af. Verkeer leiden we via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de werkzaamheden. Zo kunnen we de werkzaamheden uitvoeren terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. De eerste fase duurt van maandag 7 juni tot en met vrijdag 15 juli. We verwachten dat omwonenden weinig hinder van de werkzaamheden ervaren. Weggebruikers (automobilist, fietser of voetganger) krijgen te maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan).

Meer info >

 

Fundering voor hal opstelterrein

13 juni 2022 - 3 juli 2022

We breiden het opstelterrein dat eerder door de Amstelveenlijn is aangelegd uit met extra sporen en een hal. Voor deze hal brengen we een fundering aan. Het heien van deze funderingspalen gebeurt overdag in de periode tussen half juni en begin juli. Kort voordat we daadwerkelijk starten met heiwerkzaamheden starten, publiceren we de exacte data hier.

Meer info >

Omleiding busbaan vanaf Faunalaan-busstation

8 augustus 2022 - 29 mei 2023

We realiseren de trambaan tussen de Faunalaan (aansluiting vanaf de bocht bij Buitendijks) tot aan het busstation. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie volgt.