Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op woensdag 22 december 2021

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats.

Overzichtsplanning

Waar wordt gewerkt?

Nu Binnenkort Planning

Verwijderen bomen en groen: Wederik en Aan de Zoom

10 januari 2022 - 28 februari 2022

Tussen 10 januari en eind februari 2022 verwijderen we de (laatste) bomen in de straat Aan de Zoom en in de bocht bij Wederik. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen.

Verwijderen bomen en groen

1 september 2021 - Q1 2022

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf september 2021 verwijderen we de (laatste) bomen langs de spoordijk, bij Aan de Zoom en langs de huidige busbaan, tussen de Faunalaan en de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen, op doordeweekse dagen tussen 07.00-19.00 uur. Waar nodig treffen we verkeersmaatregelen.

Aanleg tramlijn op busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

Vanaf januari bouwen we de bestaande busbaan om naar een gecombineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rijden. Er vinden tot de zomer van 2022 diverse werkzaamheden plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Ook bouwen we een nieuwe halte en breiden we de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum uit met veertig plaatsen.

Meer informatie >

Bouw tramhalte Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

In de periode van januari tot en met juli 2022 bouwen we de halte Uithoorn Centrum. We leggen hier een tramperron aan en de sporen met bovenleiding.

Meer informatie >

Omleiding busverkeer busstation-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

We realiseren de trambaan tussen het busstation en de halte Uithoorn Centrum, inclusief de nieuwe tramhalte. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Omleiding busverkeer fase 1

Voorbereidingen voor bouw viaduct over N201

Q4 2021 - 31 juli 2022

Rond de N201 treffen we voorbereidingen voor het tramviaduct dat we over deze weg bouwen.

Werkzaamheden Randweg

13 december 2021 - Q4 2022

Tot eind 2022 is de route Op de Klucht/Randweg open voor verkeer. Bouwverkeer tussen de bouwhub en de spoordijk kruist de Randweg. Om het verkeer in goede banen te leiden, is er een snelheidsbeperking en er staan tijdelijke verkeerslichten.

Oversteek Bieslook dicht

8 december 2021 - 2 april 2023

We leggen de tramlijn aan op de spoordijk. Dit betekent dat er veel bouwverkeer over de spoordijk rijdt tussen de Randweg en Aan de Zoom. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige ligging van de Bieslookbruggen aan te passen. Ook brengen we eind december 2021 voorbelasting aan ter hoogte van de Bieslookbruggen, deze blijft liggen tot najaar 2022. De bruggen worden tijdelijk weggehaald en op het bouwterrein opgeslagen. We sluiten de oversteek bij Bieslook voor zestien maanden af, en stellen tijdens deze periode een omleiding in.

Omleiding Bieslook

Meer informatie

Om-en-om-regeling Amsterdamseweg

17 januari 2022 - 28 januari 2022

We maken het bestaande viaduct over de Amsterdamseweg geschikt voor het gebruik van zowel de bus als de tram. De randen van het viaduct passen we aan en daarnaast plaatsen we leuningen. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren sluiten we tussen maandag 17 en vrijdag 28 januari 2022 in twee fases de helft van de Amsterdamseweg af. Gemotoriseerd verkeer rijdt met aangepaste snelheid via een om-en-om-regeling (verkeer maakt om en om gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzetting. Fietsers worden tijdelijk naar één kant van de weg geleid, het fietspad onder het viaduct is in deze periode een tweerichtingsfietspad. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer in veilige banen te leiden. De hoogtebegrenzer van het viaduct is in deze periode tijdelijk verwijderd.

Overkluizing waterleiding Wederik

24 januari 2022 - 30 april 2022

We beschermen de grote waterleiding die onder de toekomstige trambaan ligt. Dat doen we door een zogenaamde overkluizing aan te brengen tussen de Wederik en Buitendijks, nabij de plaats waar de spoordijk aansluit op de busbaan.

Meer informatie >

Geluidschermen Couperuslaan

1 februari 2022 - 30 april 2022

Tussen februari en april 2022 werken we aan de geluidschermen in de omgeving van de fietstunnel Couperuslaan.

Meer informatie >

Geluidschermen Admiraal de Ruyterlaan

1 maart 2022 - 30 april 2022

Bij het appartementencomplex aan de Admiraal de Ruyterlaan (De Admiraliteit) plaatsen we in maart en april 2022 een nieuw geluidscherm.

Meer informatie >

Omleiding busbaan vanaf Faunalaan-busstation

8 augustus 2022 - 29 mei 2023

We realiseren de trambaan tussen de Faunalaan (aansluiting vanaf de bocht bij Buitendijks) tot aan het busstation. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie volgt.