Afbeelding

Aandacht voor dieren rondom de Uithoornlijn

Stephanie Versteeg | dinsdag 1 augustus 2023
Stephanie

Bij de Uithoornlijn hebben we naast de aanplant van groen ook aandacht voor dieren. Lees hieronder wat tot nu toe is aangebracht en wat we de komende tijd nog doen.

Eerder hingen we rondom de nieuwe spoordijk nestkasten op voor verschillende vogelsoorten, zodat zij een veilige plek hebben om te wonen en te broeden. Op advies van de ecoloog hangen de nestkasten aan de geluidschermen in de omgeving. De begroeiing langs de geluidschermen zorgt hier straks voor een goede beschutting. Daarnaast hebben we in 2020 nestkasten tegen huizen van omwonenden gehangen. Langs het water is een natuurvriendelijke oever aangebracht en er zijn drijvende florarollen gekomen, waar dieren in en rondom het water kunnen verblijven. Daarnaast brengen we langs de spoordijk nog twee ijsvogelwanden aan en plaatsen we aan de zijde van de Faunalaan een vleermuispaal, een insectenhotel en in het water diverse eendenkorven.

De ideeën voor al deze voorzieningen komen van betrokken bewoners en organisaties die in het voorjaar van 2021 hebben meegedacht over een groenere inpassing van de Uithoornlijn in de omgeving. Nu de aanleg van de Uithoornlijn in de afrondende fase is, kunnen we de ideeën voor de ‘behuizing’ van dieren ook daadwerkelijk realiseren.

Lees ook onze eerder geschreven artikelen over de monitoring van huismussenkasten en de thematafel groene inpassing.

Werkzaamheden tot eind 2023

Tot eind 2023 zijn we nog volop bezig met afrondende werkzaamheden en met het aanplanten van groen. Mochten er dingen opvallen of u heeft het idee dat zaken niet wordt opgepakt vanuit het project, dan mag u dit altijd bij ons melden. We verzoeken dan een foto en begeleidende tekst via Whatsapp of email met ons te delen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?