Afbeelding

Terugblik op 6 tevredenheidsenquêtes en de waardevolle input van bewoners

Stephanie Versteeg | woensdag 16 augustus 2023
Stephanie

In januari 2022 begon de aanleg van de Uithoornlijn. Sindsdien vroegen we elk kwartaal via een enquête hoe bewoners de bouwwerkzaamheden en communicatie daarover ervaren. In totaal namen 445 mensen deel aan de 6 enquêtes. Nu de testtram in aantocht is, vulden zij in juli voor een laatste keer de tevredenheidsenquête in. Deze waardevolle input nemen we mee in de eindfase van het project en de communicatie daarover. We delen graag de resultaten met u.

Stijging in waardering

Tijdens de laatste meting vulden 70 mensen de enquête in, waarin een kleine afname te zien is in vergelijking met eerdere enquêtes die gemiddeld 85 mensen invulden. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat ook de werkzaamheden afnemen. Bij de eerste meting (april 2022) werd 65% van de vragen positief beantwoord, 20% was neutraal en 15% was negatief. Bij de laatste meting was 85% positief, 11% neutraal en 4% negatief. De waardering voor het project steeg van een 7,7 gemiddeld naar een 8,6. Een resultaat waar we trots op zijn.

Verschuiving in werkzaamheden en ervaring

Het laatste half jaar vonden langs het hele tracé uiteenlopende werkzaamheden plaats. Waar in de laatste 2 enquêtes de meerderheid aangeeft weinig tot geen overlast te ervaren, zijn er ook een aantal verbeterpunten genoemd. Enkele bewoners geven aan geluidhinder of trillingen van de werkzaamheden te (hebben) ervaren en soms op ongewenste momenten. Begrijpelijk, mede omdat sommige werkzaamheden noodgedwongen in het weekend of ’s nachts moeten plaatsvinden. Daarbij proberen we altijd de direct omwonenden zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te brengen en op gemaakte werkafspraken toe te zien.

Ook vragen sommige werkzaamheden om een tijdelijke omleiding voor het verkeer. Ondanks dat dit voor een verminderde doorstroming zorgt blijkt uit de enquête veel begrip en geduld vanuit de omgeving. Tot slot laten alle enquêtes naast bruikbare feedback, waardering en enthousiaste reacties zien. Zo wordt de communicatie over de werkzaamheden over het algemeen als goed, tijdig en volledig ervaren. Over de andere 4 enquêtes schreven we dit artikel.

Laatste loodjes

Vanuit het projectteam zijn we blij met de input en betrokkenheid vanuit de bewoners. We willen dan ook iedereen bedanken voor de deelnamen en uw eerlijke mening, positief of kritisch. En dan nu, de laatste loodjes. Tot eind 2023 zijn we bezig met afrondende werkzaamheden. Uiteraard blijven ook deze periode en daarna vragen, opmerkingen, suggesties en klachten welkom via onze andere kanalen: telefoon, e-mail of de BouwApp.

Mochten er dingen opvallen of u heeft het idee dat zaken niet worden opgepakt vanuit het project, dan mag u dit altijd bij ons melden. We verzoeken dan een foto en begeleidende tekst via Whatsapp of email met ons te delen.

Aan de 6 enquêtes namen in totaal 445 mensen deel. Zij gaven het project over de gehele looptijd een gemiddelde waardering van 8,2 en waren de reacties gemiddeld: 77% positief, 15% neutraal en 8% negatief. De enquête was onderdeel van de BouwApp en telkens gericht op de werkzaamheden in het voorgaande kwartaal en de communicatie daarover. Via de website, Facebookpagina, BouwApp en de digitale nieuwsbrief vroegen we volgers om deel te nemen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

17 augustus 2023 | 08:41

R.Schijff

Wij zijn best wel tevreden over de vorderingen van de tramlijn, wij wonen wel pal naast het aangelegde station aan de zoom, onze vraag is Hoe lang blijft het naast ons huis nog zo’n zand/onkruidgebeuren en waar is het voetpad gebleven naast de sloot (die trouwens gedempt is voor een groot deel bij onze woning.)

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Stephanie Versteeg
17 augustus 2023 | 19:41

Stephanie Versteeg

Fijn om te horen. Ik heb dit voor u nagevraagd en het straatwerk voor het voetpad staat voor september op de planning, waarna ook wordt ingezaaid en alles weer netjes wordt achtergelaten.

Schrijf een reactie
+1
16 augustus 2023 | 22:51

F van der Dussen

Wanneer wordt er “groen” geplant ter hoogte van Weegbree 12 / 14 / 16 ??

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Stephanie Versteeg
17 augustus 2023 | 19:42

Stephanie Versteeg

Ik heb dit voor u nagevraagd en de groenwerkzaamheden voor de Weegbree staan voor september op de planning.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?