Afbeelding

Wat gebeurt er in…juni?

Stephanie Versteeg | vrijdag 26 mei 2023
Stephanie

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die in de komende periode op de planning staan. Op dit moment zijn we op het hele tracé van de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan bezig met afrondende werkzaamheden waarbij de testperiode steeds meer in zicht komt. Ook sluiten we deze maand het nieuw gebouwde hoofdspoor en opstelterrein van de Uithoornlijn aan op het bestaande spoor en opstelterrein in Amstelveen. Wat doen we allemaal in juni 2023?

Opstelterrein-N201

Op het opstelterrein zijn we nog volop bezig. We bouwen verder aan de voorzieningen die nodig zijn om de trams te laten rijden en te stallen, zoals de opstelsporen en de bovenleiding. Ook maken we op deze locatie de bestrating in orde en sluiten alles op elkaar aan voor de testperiode. Daarnaast werkt aannemer Dekker in opdracht van GVB verder aan de washal.

Aansluiten Uithoornlijn op Amstelveenlijn: vrijdag 9 juni tot en met maandag 19 juni 2023

Om de nieuwe Uithoornlijn aan te sluiten op de Amstelveenlijn nemen we het bestaande opstelterrein een aantal dagen uit gebruik. Op deze manier kunnen we het doorgaande hoofdspoor, beide opstelterreinen en alle bijbehorende systemen veilig op elkaar aansluiten. We voeren deze werkzaamheden in 10 dagen uit: van vrijdag 9 juni 18.00 uur tot en met maandag 19 juni 07.00 uur. In deze periode werken we dag en nacht door.

Spoordijk

Over het hele tracé voeren we afrondende werkzaamheden uit om te zorgen dat vanaf eind juni de eerste testtram over het spoor kan rijden. We werken de sporen en de bovenleiding verder af en sluiten kabels, leidingen en installaties op elkaar aan. Ook bouwen we halte Aan de Zoom verder af: we brengen onder andere de bestrating aan, plaatsen de abri’s (wachtruimtes), de fietsenstallingen, de camera’s voor de beveiliging en sluiten alle systemen op elkaar aan.

Busbaan Faunalaan-busstation

Ook op deze locatie werken we de sporen en bovenleiding verder af en sluiten we kabels, leidingen en installaties op elkaar aan. De afbouw van het viaduct over de busbaan is gereed, bovenop het viaduct voeren we afrondende werkzaamheden uit zoals het aanbrengen van het groen en het verwijderen van de bouwkeet. In de tunnelbak onder de Zijdelweg zijn we nog volop bezig. Hier leggen we de spoorstaven, waarna we ze aan elkaar lassen en ingieten. Het kan zijn dat deze werkzaamheden tot in de avond doorlopen. Het ingieten van spoor is weersafhankelijk, daarom hebben we de mogelijkheid om een aantal avonden door te werken tot 23.00 uur. Deze avonden maken we vooraf bekend op Facebook en in de BouwApp. Nadat het spoor is aangebracht werken we de tunnelbak verder af.

Vanaf half juni slijpen we de sporen van de gecombineerde tram-/busbaan (tot en met halte Aan de Zoom) en verwijderen we het roest op de rest van het tracé. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats en zorgen plaatselijk voor geluidsoverlast. Tot slot zijn er afrondende werkzaamheden rondom halte Uithoorn Station en halte Uithoorn Centrum, waarbij we ook de fietsenstallingen plaatsen.

Aanplant van groen

De groenaannemer is volop bezig met het aanplanten van het groen, onze ecoloog begeleidt deze werkzaamheden. Aankomende periode zaait de aannemer de bermen en het talud in met gras- en/of kruidenmengsels. Ook de parkeerplaatsen bij halte Uithoorn Centrum worden ingezaaid. Daarnaast brengt de aannemer de nestkasten, de eendenkorven, de ijsvogelwand, de bijenhotels en de aquaflorarollen aan. Ook zijn er waterrondes ingepland om al het nieuw aangeplante groen te voorzien van water. Eind juni leggen we de aanplant werkzaamheden stil en pakken we deze in het najaar weer op.

Testperiode: vanaf maandag 19 juni 2023

Vanaf maandag 19 juni begint de testperiode, nadat het hoofdspoor en beide opstelterreinen met elkaar zijn verbonden. Deze testperiode duurt van juni 2023 tot en met zomer 2024, we communiceren hier komende periode regelmatig over. Meer weten, in dit artikel leest u meer over de testperiode van de Uithoornlijn.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

26 mei 2023 | 11:03

Hans

Wat wordt de Vmax op de vrije trambaan tussen Westwijk en Uithoorn?
Want technisch gezien.is het een fluitje van een cent om met de G15 trams 80 km/h te rijden ipv 70 km/h.
Scheelt reistijd en dus inzet hoeveelheid trams.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
30 mei 2023 | 10:22

Marije Mooij

Vanaf het opstelterrein tot de Randweg is de maximum snelheid 70 km/uur. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd, ook met betrekking tot geluidsoverlast. Het is dus niet aan de orde dat hier een andere keuze in wordt gemaakt vanuit reistijd of inzet van trams.

Schrijf een reactie
+1
30 mei 2023 | 13:45

Mitchel

Volgens mij hebben de trams van GVB een maximumsnelheid van 70 km/u. Zie ook de factsheet van de 15G-trams:

https://over.gvb.nl/content/uploads/2018/08/FactsheetGVBCAF15Gtram_NL-DEF.pdf

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?