Afbeelding

Wat gebeurt er in…juni?

Katja Torbijn | donderdag 2 juni 2022
Katja

Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uithoornlijn. Voor de zomervakantie informeren we u daar over. Komende tijd werken we verder aan de gecombineerde bus-/trambaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook werken we komende maanden op het opstelterrein tussen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation. Welke werkzaamheden voeren we uit in juni?

Opstelterrein

Op het terrein achter de Meerlandenweg zijn de voorbereidingen bezig voor de aanleg van een opstelterrein (parkeerplaats voor trams). In mei startten we met het aanbrengen van een bescherming over de gasleiding die in dit gebied ligt, in juni en juli gaan we hiermee verder. Daarnaast brengen we een fundering voor de hal die op het opstelterrein gebouwd wordt. In deze hal vinden straks kleine onderhoudswerkzaamheden aan de trams plaats en worden de trams gewassen. De heiwerkzaamheden vinden plaats van maandag 13 tot en met donderdag 30 juni. Verder richten we hier het bouwterrein verder in en voeren we het overtollige zand (dat nodig was voor het inklinken van de grond) af op de locatie van het opstelterrein en bij het toekomstige viaduct over de N201. Direct omwonenden ondervinden mogelijk geluidhinder van de (hei)werkzaamheden. Zij ontvingen hier eerder een brief over.

Omgeving busstation

In juni werken we verder op het busstation: we vernieuwen hier de perrons en plaatsen nieuwe fietsenstallingen. Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni, met 9 en 10 juni als reservedata, brengen we een damwand aan langs het water nabij de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Deze trillen we in de grond, dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Helaas kunnen we geluid- en trillingshinder van zowel de funderingspalen als de damwand niet volledig voorkomen.

Stroomvoorzieningsgebouwen Boerlagelaan en Amsterdamseweg

Naast de kruising Boerlagelaan en naast het viaduct over de Amsterdamseweg starten we met het aanbrengen van de fundering voor twee stroomvoorzieningsgebouwen. We noemen dit gelijkrichterstations: in dit station wordt stroom van het normale stroomnetwerk omgezet naar de juiste soort stroom voor de tram. Voor de fundering van deze gelijkrichterstations brengen we funderingspalen aan tussen 1 en 9 juni, tussen 07.00 en 19.00 uur. We schroeven deze palen in de grond. Dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van palen. Zodra de fundering gereed is, bouwen we in juni en juli verder aan het gelijkrichterstation.

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum

Op dit gedeelte van de busbaan werken we al een aantal maanden aan de aanleg van de trambaan. In mei stortten we beton en werden de eerste rails gelegd. In juni en juli werken we verder aan de tramlijn. Daarnaast sluiten we de techniek om te trams te laten rijden aan: we brengen wisselbeveiliging aan en bereiden de verlichting op de halte voor. Ook plaatsen we voorzieningen voor reizigers op de halte en realiseren we een oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeeltelijk in gebruik, eind juni nemen we het andere deel ook in gebruik en plaatsen we een fietsenstalling.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?