Afbeelding

Wat gebeurt er in…augustus?

Katja Torbijn | donderdag 28 juli 2022
Katja

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor de komende periode op de planning staan. Hoewel de vakantie begonnen is, gaan de werkzaamheden voor de aanleg van de Uithoornlijn in augustus gedeeltelijk door. Zo werken we nabij de Faunalaan en op de spoordijk. Welke werkzaamheden voeren we uit in augustus?

Opstelterrein en N201

Op het opstelterrein werken we verder aan de hal voor wassen en onderhoud van de trams. Eerder stortten we de fundering, in augustus brengen we de wapening en mantelbuizen (hier komen de kabels en leidingen in te liggen) aan. Die werkzaamheden lopen door tot in september, waarna we de vloer storten. Bij de N201 gaan de voorbereidingen voor het nieuwe viaduct verder: de funderingspalen zijn inmiddels geheid, in augustus bouwen we verder aan de landhoofden aan beide zijden van de weg.

Werkzaamheden rond de spoordijk

In de loop van augustus start de aanleg van de nieuwe tramhalte bij Aan de Zoom en de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg. Omwonenden ontvangen hier binnenkort per brief meer informatie over. In de bocht van de spoordijk begonnen de werkzaamheden al in juli. We voeren grondwerkzaamheden uit, daarna brengen we keerwanden aan om te zorgen dat alle grond op zijn plek blijft en plaatsen we geluidschermen. Daarnaast maken we de nieuwe steunpunten voor de Bieslookbruggen. Zodra de geluidschermen geplaatst zijn, start de daadwerkelijke aanleg van de halte en de trambaan achter deze schermen (naar verwachting begin 2023). Bouwverkeer rijdt vanaf de busbaan of de bouwhub over de spoordijk naar de werklocaties. De oversteek bij Aan de Zoom blijft altijd beschikbaar voor fietsers en voetgangers.

Afsluiting kruising Faunalaan-busbaan

Half augustus starten we met de aanleg van de nieuwe bushalte nabij de kruising van de busbaan met de Faunalaan. Deze kruising is daarom van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 9 september afgesloten voor alle verkeer. Er gelden omleidingen:

  • Fietsers en voetgangers steken tijdelijk over via de oversteek bij bushalte Burgemeester Kootlaan. Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 rijden fietsers via de Jan. P. Sweelinckweg van en naar deze oversteek. Daarna is het fietspad parallel aan de busbaan weer in gebruik als omleidingsroute. U kunt ter plaatse de omleidingsborden volgen.
  • Autoverkeer verlaat en bereikt de wijk Legmeer West via de Noordammerweg.

Omgeving busstation/Boerlagelaan

Op het busstation werken we in augustus voornamelijk aan de fietsenstallingen. De fietsenstalling aan de zijde van de Boerlagelaan is tijdelijk verwijderd, op die locatie komt een tijdelijke in- en uitrit voor de bussen. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de stalling aan de zijde van de Beellaan.

Om op de kruising Boerlagelaan-busbaan de trambaan aan te leggen, sluiten we de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel af. Verkeer leiden we via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de werkzaamheden. Zo kunnen we de werkzaamheden uitvoeren terwijl het verkeer ook zijn doorgang vindt. Weggebruikers (automobilist, fietser of voetganger) krijgen vanaf zaterdag 20 augustus te maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan). Op vrijdag 19 augustus is de Boerlagelaan ter hoogte van het busstation volledig afgesloten tussen 09.30 en 16.00 uur om de verkeerslichten en barriers te plaatsen ten behoeve van deze om-en-om-regeling.

Busbaan Boerlagelaan – halte Uithoorn-Centrum

Op de busbaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis werken we tot eind september verder aan de trambaan. Zo plaatsen we onder andere de bovenleidingsmasten en brengen we wisselverwarming. De bovenleiding zelf brengen we aan het van het project over de hele lijn in één keer aan. In augustus bouwen we verder aan de stroomvoorzieningsgebouwen (gelijkrichterstations) bij de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg. Ook halte Uithoorn Centrum en de parkeerplaats krijgen steeds meer vorm.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?